NAGRODA ODRODZENIA

Traducción/tłumaczenia: Wiktoria Stasińska

Uczestnicy ekspedycji APTCE wręczają w Radzie Generalnej (JJGG) z prowincji Bizkaia pierwszy list,
który ma na celu zacieśnienie więzi z Polską poprzez pamięć historyczną.
(Listopad 2015: Ekspedycja Tatry Odra Wisła)

Informacje Ogólne

NAGRODA ODRODZENIA

Opis nagrody Odrodzenia

Nagroda „Odrodzenie” jest nagrodą konkursową, która oferuje młodzieży i ich szkołom możliwość występowania w roli ambasadorów pokoju i przyjaźni na terenie kontynentu europejskiego, a również możliwość uprawiania nowej historii, która łączy chęci i generuje synergię między różnymi terytoriami i narodami w Europie.

W tym celu Ambasadorzy będą musieli zaprojektować w ciągu 6 miesięcy następujący plan strategiczny:

 • Zbadać i odkryć historię państwa i terytorium realizowanych ekspedycji, co pozwoli zaprojektować harmonogram i trasę podróży, która odkryje tożsamość i jednostkę
 • Znaleźć mianowniki, zarówno te wspólne, jak i różne między Terytoriami bratania się
 • Stworzyć powiązanie między wspomnianymi Narodami i Terytoriami poprzez zjednoczenie symboli przyjaźni, pokoju i solidarności skłonnych wspierać tożsamość europejską, sprzyjającą włączeniu społecznemu i spójności między wspomnianymi terytoriami.
 • Znaleźć wspólników lokalnych (publicznych i prywatnych), którzy pozwolą na zawarcie pierwszych umów przyjaźni i współpracy (instytucje, kultura, edukacja, ekonomia, przedsiębiorstwa)
 • Osiągnąć punkt kulminacyjny misji dyplomatycznej organizując wydarzenie historyczne: Konfiguracja i rozwój kalendarza i programu instytucyjnego dotyczącego symbolicznego partnerstwa między terytoriami.
Dalej ...

Nagroda Odrodzenia dąży do stworzenia Europy w SIECI na bazie solidnych filarów przyjaźni i zaufania, w formie Kulturalnego Szlaku Europejskiego otwartego na Świat. Ten Szlak Kulturalny jest znany jako: Kulturalny Szlak Europejski Románico XXI (oferuje ekspedycje-wycieczki turystyczno edukacyjne, które obejmują wiek: IX, XV, XVIII, XIX, XXI), którego celem jest umożliwienie poznania historii Europy Narodów, terytoriów i ludzi, którzy ją integrują poprzez podróże, przyjaźń i refleksję historyczną.

Przygotowane Ekspedycje Edukacyjne są podróżami dla młodych ludzi, którzy aby uczestniczyć w tych wydarzeniach historycznych, powinni mieć przynajmniej 16 lat. Każda wycieczka łączy w sobie edukację, sport i przygodę, tworząc jednocześnie więzi przyjaźni.

Stowarzyszenie na rzecz Kultywowania Tradycji i Kultury Europejskiej (APTCE) rozpoczyna w ten sposób realizację projektu wymiany między Narodami i Terytoriami (Nagroda Odrodzenia), w którym młodzi ludzie są bohaterami (Ambasadorami). APTCE zamierza:

 • Wspierać edukację we wspólnych „wartościach” i tożsamość europejską poprzez organizację doświadczeń w środowisku historycznym, sportowym, przyrodniczym i międzykulturowym (ekspedycji edukacyjnych, które w tym samym czasie odbudowują sens wycieczek edukacyjnych)
 • Z drugiej strony Nagroda Odrodzenia pozwala zawęzić relacje przyjaźni i współpracy między państwami europejskimi i jej instytucjami zarówno publicznymi jak i prywatnymi (ambasady młodzieżowe) w celu stworzenia Europy bliskiej, praktycznej, przyjaznej, zdolnej do generowania synergii w wielu środowiskach (edukacja, kultura, ekonomia, społeczeństwo i polityka europejska, itd.)
Projekt, dzięki któremu młodzież uświadamia sobie swoją odpowiedzialność względem siebie i względem świata i jego społeczeństwa (Szlak Kulturalny Románico XXI - Junior; który przedstawia na tle refleksji, historię Europy od zarania dziejów). Projekt przez szacunek odkrywa refleksję historyczną i edukację - wewnętrzną Tożsamość każdego miejsca. Wzmocnienie bogatej kulturowo i wartościowej Europy jest jednym z podstawowych celów Nagrody Odrodzenia. Wzrastanie w Tożsamości europejskiej, aby wydobyć nietknięte dotychczas zasoby- europejski kapitał ludzki z zaufania i przyjaźni.

Wręczenie Dyplomów Stowarzyszenia na rzecz Kultywowania Tradycji i Kultury Europejskiej - APTCE (Asociación pro Tradición y Cultura Europea) Uczestnikom Ekspedycji „Tatry Odra Wisła”, w którym wzięła udział Pani Przewodnicząca Rady Generalnej w Bizkaia (JJGG) i Polski Instytut Kultury.
Listopad 2015: Ekspedycja “Tatry Odra Wisła”

NAGRODA ODRODZENIA

0

Edycja

0

Ilość uczestników

0

Państwa biorące udział

0

Nagrodzone Szkoły

WARIANTY i ODBIORCY

Adresatami tej nagrody są uczniowie i nauczyciele nauczania pozauniwersyteckiego systemu edukacyjnego europejskiego, którzy mogą wybrać nagrody w przedstawionych wariantach:


Wariant A: Kandydatura nauczycieli placówek oświatowych takich jak: Gimnazja, Licea, Szkół Sportowych, Szkół Artystycznych, Szkół Zawodowych i Uniwersytetów.

Wariant B: Kandydatura uczniów placówek oświatowych takich jak: Gimnazja, Licea, Szkół Sportowych, Szkół Artystycznych, Szkół Zawodowych i Uniwersytetów.

.

.

.

.

.

Pierwsza ekspedycja Stowarzyszenia APTCE 2012: Ekspedycja Tatry

KATEGORIE I NUMER

Dla każdego wariantu zostanie przyznana odpowiednia ilość miejsc i na każdy obszar lub kategorię będzie ona wynosiła 180-200 miejsc na ekspedycję, z których 20 będzie przeznaczonych dla nauczycieli:

 • 4 ambasadorów, (2) (odpowiedzialni za relacje z przedstawicielami instytucji)
 • 4 konsulów głównych, (8, 9, 10) (odpowiedzialni za koordynację ekspedycji)
 • 8 szefów sekcji, (11, 12, 13, 14) (odpowiedzialni za wydawanie poleceń grupie – wyłącznie nauczyciele)
 • 8 badaczy (8 i 9) (5 osób na ich polecenia), (odpowiedzialność: przewodnik historyczny)
 • 4 opisujących redaktorów, (6,7) (odpowiedzialni za raport ekspedycji)
 • 4 reporterów, (odpowiedzialni za gazetę)
 • 4 specjalistów od obrazu i dźwięku, (odpowiedzialni za montaż filmu o ekspedycji)
 • 4 sekcja kulturalna, (5 osób na jej potrzeby, ponoszą odpowiedzialność), (odpowiedzialni za program kulturalny ekspedycji)
 • 4 sekcja turystyczna, (5 osób na jej potrzeby ponoszą odpowiedzialność), (odpowiedzialni za konkretny program turystyczny i relacje między terytoriami)
 • 4 sekcja gospodarcza i przedsiębiorcza, (5 osób na jej potrzeby ponoszą odpowiedzialność), (odpowiedzialni za relacje międzynarodowe dotyczące przedsiębiorcy, między państwami i patronatem)
 • 4 sekcja edukacyjna, (5 osób na jej potrzeby ponoszą odpowiedzialność), (odpowiedzialni za relacje i komunikację ze szkołami między państwami)
 • 8 harcerzy-przewodników tłumaczy-, (odpowiedzialni za tłumaczenie ustne i pisemne dla grupy uczestników)
 • 8 instruktorów sportowych, (odpowiedzialni za ćwiczenia sportowe dla grupy uczestników ekspedycji)
 • 8 instruktorów czasu wolnego (odpowiedzialni za rozrywkę/zabawy dla grupy uczestników)
 • 4 wsparcie logistyczne (odpowiedzialni za wsparcie logistyczne w miejscu realizacji ekspedycji)

OTWARCIE PREZENTACJA KANDYDATUR

Pierwsza Edycja: od 1 września do 30 października. Druga Edycja: od 1 maja do 30 maja.


OGŁOSZENIE KANDYDATÓW

2017: Kandydaci Ekspedycji Gernika – Auschwitz 2017, szkoły: SUMMA Aldaopeta Donostia/San Sebastian, Szkoła Padre Andrés de Urdaneta, Ikastola Lauro, Lycée Français de Bilbao, IES Azorin de Petrer Alicante, Colegio Verdemar de Santander.
2018: Następna edycja ...

OGŁOSZENIE PUNKTÓW DOCELOWYCH

2017: POLSKA Ekspedycja Gernika-Auschwitz 2017 z Zasadzeniem Drzewa z Gerniki na Terenie Obozów Koncentracyjnych i Eksterminacji – Auschwitz w mieście Oświęcim.
2018: Następna edycja ...

Akademia Ignatianum w Krakowie. Konferencja na temat życia w więzieniach nazistowskich i komunistycznych (1939-1989) z udziałem Majora T. Wacławka, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, a także Władysława Zawiślaka (Harcerz Szarych Szeregów i członek AK) więźnia politycznego w latach 1946-1949.
Kwiecien 2017: Ekspedycja Gernika-Auschwitz

DOTACJE

Finansowanie i Źródło Stypendium „Nagrody Odrodzenia”

Nagroda Odrodzenia oferuje ważną wartość subwencjonowaną, która nadaje większą wartość cenie kosztów ponoszonych przez rodziny uczestników ekspedycji dobrane tak, aby pokrywały wyłącznie ich koszty osobiste takie jak, transport do celu i powrót, zakwaterowanie i aktywności dydaktyczne zawarte w programie.

Wybrani uczestnicy ekspedycji czerpią korzyści z wartości własnych wydarzeń publiczno-instytucjonalnych, (które są pokrywane przez oficjalne organizacje uczestniczące), takie tak wystawy, konferencje, koncerty i spotkania organizowane przez europejskie Instytucje Historyczno-Kulturalne, publiczne i prywatne. Są prestiżowe, ponieważ uczestniczą w nich osoby o znaczeniu międzynarodowym takie jak nagrodzone i zasłużone osoby w kraju i na świecie, przedstawiciele uniwersytetów, myśliciele, filozofowie i ważne osobistości z życia politycznego, przedsiębiorcy, artyści, osoby publiczne, rozpoznawalne na terenie całej Europy. Wydatki na tą działalność zostaną dofinansowane przez organy urzędowe, które bezpośrednio uczestniczą w każdej edycji, we współpracy z tymi, które patronują „Nagrodę Odrodzenia”.

W taki właśnie sposób młodzi ludzie uczestniczą w pierwszej osobie jako część aktywna i odpowiedzialna w wydarzeniu historycznym o ogromnej wartości subwencjonowanej, która ma swoje odbicie w mediach międzynarodowych, co pokrywa ich wydatki (w stylu programu Erasmus).

Przewidywana liczba stypendiów wynosi 12% całkowitej ilości uczestników, są przeznaczone dla tych młodych osób, które pochodzą z rodzin o niskim statusie ekonomicznym.

W kosztach, które ponosi każdy uczestnik zawarty jest fundusz stypendialny podzielony na wszystkich uczestników, który pełni funkcję zasobów pobranych z uposażeń. Istnieją też inne formy pobierania funduszu pomocy, do których zaprasza się instytucje i przedsiębiorstwa wyznające koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), do sponsorowania Nagrody Odrodzenia.

Zdobyty fundusz będzie służył zarówno finansowaniu stypendiów jak i zdobyciu materiału marketingowego dla ekspedycji i jej uczestników (plecaki, odzież, czapki, flagi, zaproszenia dla ważnych osób, koncerty, wystawy, itd.)

OGŁOSZENIE

Uczestnictwa w Ekspedycjach rozdysponowuje się w otwartym konkursie. Istnieją dwie coroczne edycje (w czasie Świąt Wielkanocnych, marzec-kwiecień i w lecie, w lipcu).
Konkurs zostaje wdrożony w trzech fazach polegających na:INFORMACJA I STRUKTURA PODANIA

Pobierz

TERMIN PREZENTACJI

Pierwsza Edycja: od 1 września do 30 października. Druga Edycja: od 1 maja do 30 maja.

Formularz Wniosku ...

INFORMACJA I FORMULARZ WNIOSKU

Etap I. Wypełnienie formularza wniosku.

Ten etap przejdą wszyscy kandydaci, którzy spełnią kryteria selekcji.

KRYTERIA SELEKCJI:

 • Data urodzenia: Między 31 grudnia xxxx roku i 1 stycznia xxxx – od 16 roku życia.
 • Być uczniem liceum albo studentem (20% miejsc)
 • Miejsce zamieszkania na terytorium Europy. Selekcji dokonuje się na podstawie celów, misji i uczestników przez Wspólnoty Autonomiczne
W celu potwierdzenia zgodności z kryteriami, pocztą elektroniczną należy przesłać Formularz Wpisowy do Konkursu, indywidualny wykaz osiągnięć z ostatnich dwóch lat nauki i dokument tożsamości. Wszyscy wnioskodawcy, którzy przejdą ten etap otrzymają maila potwierdzającego przejście do drugiego etapu. Będzie zawierał numer uczestnika, który będzie potrzebny w następnych etapach - będzie to forma poprawy przejrzystości procesu selekcji. W formularzach będzie znajdowało się pytanie o preferowaną podróż.INFORMACJA O POSTĘPOWANIU OD ZŁOŻENIA WNIOSKU PO OSTATECZNĄ DECYZJĘ

Podania powinny zostać wysłane przed 30 października 2017 roku, aby móc uczestniczyć w pierwszej Edycji w 2018 roku i przed 30 maja 2018 aby uczestniczyć w drugiej Edycji w 2018 roku.

Stowarzyszenie APTCE wyśle potwierdzenia przed 30 listopada 2017 roku, aby móc uczestniczyć w pierwszej Edycji w 2018 roku i przed 30 czerwca 2018 aby uczestniczyć w drugiej Edycji w 2018 roku.INSTRUKCJE DRUGI I TRZECI ETAP

Etap 2. Wypracowanie.

Kandydaci będą mieli za zadanie napisać wypracowanie na temat "Od Świata, w którym żyję do świata, o którym marzę w roku 2040. Moja rola w transformacji od siebie samego i mojego regionu, po Europę” (odporność i umiejętności zaoferowania i/lub odkrycia wartości i zasobów swojego regionu). Wypracowanie powinno mieć minimum 500 słów i maksymalnie 2000, o maksymalnej wadze 3 MB. W trakcie kwalifikacji będą oceniane i rozważane: zgodność między motywacją ucznia a wartościami wyznawanymi przez APTCE (30%), jego zdolność pokrycia swoich podstawowych potrzeb (30%), poprawy życia na obszarach wiejskich (25%), jakość pracy pisemnej (10%) i jakość prezentacji (5%). Prace powinny zostać wysłane w formacie odf, PDF lub innym podobnym, pocztą elektroniczną na maila: expediciones@aptce.eu. Wypracowania mogą zawierać maksymalnie 4 ilustracje, zawsze wtedy, gdy będą znaczące dla przedstawienia swojej wizji i będą odnosiły się wyraźne do tekstu (nie uznaje się ilustracji dekoracyjnych). Pracę należy podpisać tylko numerem uczestnika. Nie przestrzeganie zasad będzie skutkowało obniżeniem liczby punktów za jakość. Wybranych zostanie maksymalnie 300% z ilości podróży subwencjonowanych, które przechodzą do Etapu 3.Etap 3. Prezentacja.

Kandydaci przygotują prezentację na temat „Ekspedycja w moim regionie. Program od 4 do 8 dni: historia, przyjaźń, sport i przygoda”. Prezentacja powinna mieć maksymalnie 14 stron i 8 MB. Oceniane będzie włączenie przestrzeni historyczno-kulturalnych i naturalnych takich jak sport, przygoda (40%), zainteresowanie turystyczno-edukacyjne (40%) i jakość prezentacji (20%). Należy nadesłać prezentację w formacie Power Point, Impress lub programie równoważnym na adres mailowy: expediciones@aptce.eu. Pracę należy podpisać tylko numerem uczestnika. Nie przestrzeganie zasad będzie skutkowało obniżeniem liczby punktów za jakość. Wybranych zostanie maksymalnie 150% z ilości podróży subwencjonowanych, które przechodzą do Etapu 4.DECYZJA KOŃCOWA

Etap 4. Rozmowa.

Rozmowa osobista drogą teleinformatyczną. Pierwszym ocenianym elementem będzie zdolność przystosowania się kandydata do wycieczki grupowej.

W całym procesie odrzucane będą inne akty dyskryminacji, które są zebrane w kryteriach selekcji, negatywne lub pozytywne, wywodzące się z charakterystyki fizjologicznej (płeć, rasa, stopień niepełnosprawności fizycznej, itd.) społecznej (pochodzenie, status socjalny, relacje rodzinne i inne cechy społeczne) lub ekonomicznej.

(+34) 603 55 75 89

Dane kontaktowe:
Asociación APTCE
Castillo Lara Villamor
09559 Valdenoceda (Burgos)

expediciones@aptce.eu

KOMISJA NAGRODY ODRODZENIA

KADRA

Pan Alvaro Enrique
de Villamor y Soraluce

Główny Dyrektor

Posiadacz odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Doktor Filipe Folque de Bragança e Bourbon de Mendoça

Wydział Historii

Doktor nauk historycznych na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii

Pani Beatriz de Andia Elio y Talleyrand Perigord

Wydział Kultury

Przywódca Zasłużony dla Narodu i Oficer Legionu Honorowego Republiki francuskiej

Doktor Joan Marti Arjona

Wydział Edukacji

Doktor nauk prawnych i ekonomicznych na Uniwersytecie Atonomicznym w Barcelonie

Doktor José Luis Barceló

Wydział Prasowy

Doktor nauk politycznych i medialnych.
Dyrektor gazety „El Mundo Financiero”.
Złoty Medal Forum Europy Nagroda Kolegium Nauk Politycznych i Socjologicznych

Rodolfo Picazo

Doktor Rodolfo Picazo

Wydział Dziedzictwa Historycznego i Środowiska Turystycznego

Doktor nauk technicznych, specjalność Architektura na Politechnice w Barcelonie
Architekt, Urbanista, Magister Dziedzictwa Historycznego i Ingerencji w Dziedzictwo
Dyrektor Obserwatorium Dziedzictwa Historycznego Stowarzyszenia APTCE

Enrique Laborde Suarez-Zuloaga

Pan Enrique Laborde Suarez-Zuloaga

Wydział Turystyki

Muzeum Ignacia de Zuloaga, Zamek w miejscowości Pedraza w Segowii

Pan Jose Luis Gonzalez de Lara y Gomez de Urda

Wydział Sportowy

Kapitan Sekcji Hiszpańskich Walk Średniowiecznych 2016 (Combate Medieval 2016)

Pan Eduardo de Ocampo

Wydział Komunikacji między Instytucjami

Magister Sztuk Pięknych

Carmen Echevarría Madariaga

Pani Carmen Echevarría Madariaga

Wydział Komunikacji Centrów Edukacyjnych

Magister Zarządzania Przedsiębiorstwami

Olga Bilbao Altuna

Pani Olga Bilbao Altuna

Administracja

Technik Administracji i Sekretariat

TERMINARZ

HISTORIA

Stowarzyszenie APTCE tworzy Nagrodę Odrodzenia
Młodzieżowe Ekspedycje Edukacyjne jako „Ambasada Pokoju i Kultury”, które budują więzy między terytoriami Europy Obywateli
Kulturalny Szlak Europejski Románico XXI..

Prezydent Kraju Basków Przewodnicząca Rady Generalnej Bizkaia (JJGG) Oświęcim, Rzecznik Prasowy Fundacji Auschwitz, Prezes Stowarzyszenia APTCE)
Gernika-Auschwitz 2017

Ta nagroda jest owocem, który wyrósł z Drzewa z Gerniki zasadzonego na terenie Oświęcimia (Auschwitz).

Drzewo z Gerniki i teren byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz - symbole XX wieku - połączyły się tworząc nową ikonę dla Europy XXI wieku, ikonę, która reprezentuje szacunek dla różnorodności, pragnienie i potrzebę pokoju, chęć zgody, prawo i szacunek do własnej tożsamości obywateli i wolności, ale również jest ikoną protestu przeciwko nietolerancji, totalitaryzmowi, wojnom i antywartością.

Inicjatywa stowarzyszenia APTCE (asociación pro tradición y cultura europea), której punktem kulminacyjnym była Ekspedycja Gernika-Auschwitz 2017, doprowadziła do symbolicznego zbratania się dwóch państw europejskich poprzez zasadzenie Drzewa z Gerniki w Oświęcimiu. W sumie uczestniczyło w tym wydarzeniu ponad tysiąc młodych ludzi, uczniów liceów, pochodzących z baskijskich szkół (SUMMA Aldapeta de Gipuzkoa, Liceo Francés de Bilbao, Szkoła Padre Andres de Urdaneta e Ikastola Lauro (Bizkaia), Cantabria (Colegio Verdemar Santander), Wspólnota Autonomiczna Walencji (IES Libertas Torrevieja, IES Azorin Petrer, IES Bocairent) i z Małopolski – Oświęcimia i Krakowa, Dolnego Śląska- z Wrocławia (w latach 2012-2017).

Prezydent Kraju Basków Prezes APTCE Obóz Koncentracyjny Auschwitz
Ekspedycja Gernika-Auschwitz 2017

Zjednoczenie symboli Guerniki i Auschwitz nadaje nowatorski impuls europejskiemu projektowi, który sprzyja inicjatywie rozwoju relacji międzynarodowych pomiędzy różnymi krajami europejskimi w formie konkursowej nagrody edukacyjnej: APTCE zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Nagrody Odrodzenia” instytucje, dzięki temu projekt będzie mógł być dzielony między sektorem publicznym i prywatnym. W rezultacie zyska trwałość i równowagę w środowisku kulturalnym, edukacyjnym, ekonomiczno-przedsiębiorczym, społecznym, itd. Królewska Społeczność Baskijska Przyjaciół Państwa (La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País) jest jedną z instytucji kulturalnych, na którą liczy APTCE przy realizacji projektu Nagrody Odrodzenia, gdyż jest Instytucją Historyczną, tworzącą od roku 1764 więzi przyjaźni, kompromisu z Państwem i wspiera świadomość człowieka, jego wartości i ogromną europejskiej tradycję kulturalną. Przewodniczący Komisji z Gipuzkoa (Comisión de Gipuzkoa), historyk Juan Bautista Mendizabal, uczestniczył w akcie inauguracji dni zasadzenia Drzewa z Gerniki w Oświęcimiu (Auschwitz).

W 2017 roku zostaną opublikowane dwa nowe punkty docelowe zawierania przyjaźni w 2018 roku, w formie nagrody dla uczniów, która Szlakiem Quetzal Europa, oferuje możliwość uczestnictwa w roli ambasadorów pokoju na terenie Europy i możliwość tworzenia nowej historii, która połączy chęci i stworzy synergię między odwiedzanymi terytoriami i obywatelami europejskimi.

W ciągu 15 lat udało się stworzyć prawdziwą Europę w sieci, na podstawie silnych filarów, w formie Kulturalnego Szlaku Europejskiego otwartego na Świat, nazwanego: Románico XXI (oferuje ekspedycje-wycieczki turystyczno edukacyjne o wieku IX, XV, XVIII, XIX, XXI), którego celem jest umożliwienie poznania historii Europy Narodów, terytoriów i ludzi, którzy ją integrują poprzez podróże, przyjaźń i refleksję historyczną.

Informacja o procesie wyboru kandydatów na: Stronie: www.premiorenacimiento.eu i na stronie Kraju Basków: www.pizkundesaria.eu)

20 kwietnia 2017 roku, w rocznicę urodzin Adolfa Hitlera miało miejsce 80-lecie powietrznego bombardowania Guerniki przez niemiecki Legion Condor (26/04). Tego właśnie dnia doszło do zasadzenia w Polsce pędu Drzewa z Gerniki w Oświęcimiu na terenie Obozu Koncentracyjnego Auschwitz, co doprowadziło do symbolicznego braterstwa między tymi dwoma terytoriami europejskimi, Kraju Basków i Małopolski, miało to na celu:

 • Działanie na rzecz wartości europejskich, na rzecz Europy, która jest zjednoczona, demokratyczna, spójna, która broni praw i tożsamości historycznej obywateli i państw, jest bliska i praktyczna, służy krajom i obywatelom, a przede wszystkim młodzieży, która jest wartością teraźniejszości i motorem przyszłości, wyraźnie krytyczna wobec systemów totalitarnych i demagogii.
Stowarzyszenie APTCE rozpoczyna realizację projektu wymiany, którego głównymi uczestnikami są młodzi ludzie, chcąc poprzez to:

 • Wspierać edukację we wspólnych „wartościach” i tożsamość europejską poprzez organizację doświadczeń w środowisku historycznym, sportowym, przyrodniczym i międzykulturowym (ekspedycji edukacyjnych, które w tym samym czasie odnawiają sens wycieczek edukacyjnych)
 • Z drugiej strony Nagroda Odrodzenia pozwala zawęzić relacje przyjaźni i współpracy między państwami europejskimi i jej instytucjami zarówno publicznymi jak i prywatnymi (ambasady młodzieżowe) w celu stworzenia Europy bliskiej, praktycznej, przyjaznej, zdolnej do generowania synergii w wielu środowiskach (edukacja, kultura, ekonomia, społeczeństwo i polityka europejska, itd.)

Uczestnicy ekspedycji na terenie Obozu Koncentracyjnego Auschwitz Ekspedycja Tatry Odra Wisła 2016

Projekt, dzięki któremu młodzież uświadamia sobie swoją odpowiedzialność względem siebie i względem świata i jego społeczeństwa (Szlak Kulturalny Románico XXI - Junior; który przedstawia na tle refleksji, historię Europy od zarania dziejów). Wewnętrzną tożsamość każdego miejsca. Wzmocnienie bogatej kulturowo i wartościowej Europy jest jednym z podstawowych celów Nagrody Odrodzenia: Wzrastanie w Tożsamości europejskiej, aby wydobyć nietknięte dotychczas zasoby: europejski kapitał ludzki z zaufania i przyjaźni.

Od roku 2012 rozwija się na tym terenie, rozpowszechniając program edukacyjny, promocję historii i kultury europejskiej, a wszystko dzięki pracy realizowanej przez Don Alvara Enrique de Villamor y Soraluce. Został on wyróżniony Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Odznaką Pamiątkową "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” za swój wysiłek włożony w popularyzowanie historii Polski za granicą.

W ten sposób Ekspedycja Gernika-Auschwitz staje się fundamentem, na którym buduje się Edukacyjną Nagrodę Odrodzenia, projekt, który oferuje się uczniom Liceów (ograniczone) uczestnictwo w ekspedycjach ambasady organizowanych na terenie Europy.

Jednakże, projekt jest dwoisty, gdyż celem są jednocześnie ekspedycje w formie wycieczek edukacyjnych tworzących sieć relacji, jak i ekonomia (turystyka i zarządzanie). Każde „Ambasadorstwo” kierowane w ramach Edukacyjnej Nagrody Odrodzenia, których celem jest symboliczne zbratanie się wielu różnych obszarów europejskich poprzez uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego, otworzy i sformalizuje wycieczki turystyczno-edukacyjne, w każdym z partnerskich Miejsc znajdujących się na Terenie Europy. Dzięki temu będą stanowić część oferowanych tras i punktów docelowych podróży edukacyjnych dla placówek oświatowych.

Europejskie placówki oświatowe (licea, w niektórych wypadkach też gimnazja w zależności od systemu szkolnictwa danego kraju) będą mogły zaoferować swoim uczniom w każdym roku szkolnym uczestnictwo w tego typy doświadczeniach, nie dotyczy to Nagrody Odrodzenia, która jest uznawana za nagrodę konkursową i przez to ilość miejsc jest ograniczona. Aby uczniowie mogli w niej uczestniczyć będą musieli przejść serię sprawdzianów konkursowych. Informacja o konkursie i wyborze kandydatów na stronie www.premiorenacimiento.eu

W Ekspedycji Gernika-Auschwitz 2017 uczestniczyły następujące Instytucje i Osobowości:

 • El Lehendakari del Gobierno Vasco
 • Prezydent Rządu Kraju Basków
 • Sekretariat Pokoju i Koegzystencji Rządu Baskijskiego
 • Sekretariat Działań Wewnętrznych Rządu Baskijskiego
 • Rada Generalna w Prowincji Bizkaia w Gernicie (JJGG de Bizkaia) – Parlament Prowincji Bizkaia
 • Władze Małopolski
 • Instytut Kultury Polskiej (działający przy Ambasadzie Polski w Hiszpanii)
 • Małopolska Organizacja Turystyczna
 • Władze Miasta Oświęcim
 • Fundacja im. Tadeusza Kościuszki
 • Fundacja Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • Fundacja Muzeum Pokoju w Gernice, Władze Miasta Gernika-Lumo, były ambasador NATO i były ambasador Polski w Hiszpanii
 • Narodowa Nagroda Literacka im. Kirmen Uribe
 • Prezes Królewskiej Społeczności Baskijskiej Przyjaciół Narodu w Giouzkoa Don Juan Bautista Mendizabal (Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País)
 • Doktor nauk historycznych na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii Pan Felipe de Braganza y Borbon de Mendoza
 • Pani Maria Rosa Suarez-Zuloaga, jej syn Pan Enrique Laborde Suarez-Zuloaga, wnuczka i prawnuk baskijskiego malarza Ignacia de Zuloaga (1870-1945), przedstawiciele i dyrekcja kolekcji obrazów Zuloaga w Muzeum Zuloaga Zamku w miejscowości Pedraza (Segovia)

Podrózniczka Irene Mendia Mata z więźniem Obozu Auschwitz 1943 Bogdan Bartinowski Ekspedycja Gernika-Auschwitz 2017

Uczestniczyli również Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie i świadkowie historii Pan Władysław Zawiślak przebywający w więzieniach nazistowskich i komunistycznych, Pułkownik Ryszard Filipowicz członek elitarnych oddziałów Armii Krajowej kedyw, a również ze strony fundacji Auschwitz Birkeanu Pan Bogdan Bartnikowski więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz

W ostatnim momencie zaszczycił nas swoją obecnością Ambasador Hiszpanii w Polsce i Doradca ds. Edukacji, Kultury i Sportu Ambasady w Warszawie

Historyczna Ekspedycja Gernika Auschwitz 2017:

Od roku 2015 Rada Generalna Bizkaia (JJGG) w Kraju Basków umacnia więzy z Polską poprzez Stowarzyszenie na rzecz Kultywowania Tradycji i Kultury Europejskiej (APTCE), będące europejską platformą kulturalną, która sprzyja partnerstwu między instytucjami Unii Europejskiej.

Pierwsze spotkanie między Krajem Basków a Polską miało miejsce w lipcu 2015 roku. Od tego momentu rozpoczęło się umacnianie więzów współpracy w celu realizacji projektów nie tylko na polu odbudowy pamięci historycznej, ale też w sferze edukacyjnej, kulturalnej, ekonomicznej, przedsiębiorczej, społecznej i politycznej. W trakcie pierwszego spotkania walne zgromadzenie z Bizkaia za pośrednictwem Pani Any Otadui, przyjęło wizytę reprezentantów polskiego ruchu oporu. Kapitan Tomasz Otrębski i historyk Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Robert Springwald, osoby biorące udział w rozpowszechnianiu i odnowie pamięci historycznej w ich kraju, oddali hołd ofiarom totalitaryzmu wraz z prezesem stowarzyszenia APTCE Enrique de Villamor y Soraluce, oraz współpracownikiem Eduardo de Ocampo.

Ze strony władzy Rady Generalnej Bizkaia pojawił się pomysł połączenie Polski i Kraju Basków przez dwa symbole: Drzewa z Gerniki z Obozami Koncentracyjnymi w Oświęcimiu. Udało się to dzięki zasadzenia pędu Drzewa z Gerniki na terenie Obozu Koncentracyjnego Auschwitz.

Pomysł ten rozwijał się w ciągu 9 miesięcy i realizacji pięciu Ekspedycji Edukacyjnych, prowadzonych przez APTCE. W tym czasie miały miejsce rozmowy, a w 2016 doszło do zjednoczenia symboli, które zostawiły znamię w historii XX wieku.

Inicjatorami projektu „Gernika-Auschwitz” byli uczniowie liceum francuskiego w Bilbao, uczestniczyli oni w fazie zbliżenia się między instytucjami baskijskimi i polskimi spełniając swoją misję dyplomatyczną poprzez wręczenie Pani Przewodniczącej Rady Generalnej Anie Otadui w listopadzie 2015 roku listu od polskich instytucji, które zapraszały do partnerstwa i viceversa Kraj Basków zaprosił Polskę w czasie drugiej Ekspedycji, w której uczestniczył aktywnie Instytut Kultury Polskiej.

Uczestnicy Ekspedycji wręczają list przyjaźni od instytucji polskich dla Parlamentu Bizkaia, Gernika Ekspedycja Tatry Odra Wisła 2015

Uczniowie szkoły Urdaneta (Bilbao) uczestniczyli w „Ambasadorstwie” kierowanym przez APTCE pod nazwą „Ekspedycja Tatry”, którego misja polegała na zebraniu dokumentacji oficjalnie potwierdzającej realizację projektu "Guernica-Auschwitz”, do którego przedstawiciele władzy polskiej przystąpiły bez ustalenia konkretnej daty. W sobotę 23 kwietnia uczestnicy ekspedycji z Urdaneta wręczyli list – umowę otrzymaną w Polsce - Pani Anie Otadui. W tym wydarzeniu uczestniczyły rodziny tych młodych ludzi, i wiele osób publicznych, np. Pan Janusz Chwierut i Pan Marek Tarnowski, delegacja z Muzeum Auschwitz Birkenau, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Kultywowania Tradycji i Kultury Europejskiej wraz z reprezentantem APTCE w Kraju Basków oraz członkowie stowarzyszenia odpowiedzialni za projekt Gernika – Auschwitz). Polscy przedstawiciele z Oświęcimia w 79 rocznice bombardowania Gerniki 26 kwietnia 2016 roku oddali hołd ofiarom bombardowania z 1937 roku. W tym napiętym harmonogramie kontrolowanym przez Radę Generalną Bizkaia (JJGG), goście z Polski byli oprowadzania przez Prezesa Stowarzyszenia APTCE i jego reprezentantów dla Kraju Basków. Miały miejsce spotkania z Burmistrzem Gerniki, Bilbao, Przewodniczącą Rady Generalnej (JJGG), Dyrektorką Baskijskiej Agencji Promocji Turystycznej, Baskijskim Instytutem Pamięci „Gongora”, Radą Turystyki Rządu i Sekretariatem Działań Zagranicznych Rządu Baskijskiego, itd.

Uczestnicy ekspedycji otrzymują dyplomy w Pałacu Magdaleny w Santander. Ekspedycja Tatry 2016

W czerwcu 2016 roku uczestnicy ekspedycji tatrzańskiej ze szkoły Verdemar z Santander przedstawili władzom Oświęcimia pierwszy plan wydarzeń w związku z zasadzeniem Drzewa w 80 rocznicę bombardowania.

W październiku 2016 roku, uczniowie z liceum francuskiego ponownie uczestniczyli w ekspedycji „Tatry, Odra, Wisła”. Udało im się ustalić ostateczną datę zasadzenia Drzewa, na 20 kwietnia 2017 roku, w 80 rocznicę bombardowania.

Przedostatnia ekspedycja „Krakau 2017” przed zasadzeniem, miała jako misję strzec Drzewa w drodze do Polski i wręczyć polskim przedstawicielom władz miasta Oświęcimia, w pierwszym tygodniu kwietnia. Ta misja została dokonana przez 27 uczestników ze Szkoły Azorin de Petrer w Alicante.

20 kwietnia zakończyła się Ekspedycja Gernika-Auschwitz, w tym dniu zasadzono Drzewo w Oświęcimiu, odbyła się także konferencja międzynarodowa pod tytułem "Europa i młodzież poprzez symbole Gerniki i Auschwitz” wraz z uczniami Szkoły Lauro (Bizkaia), Szkoły Padre Andrés de Urdaneta (Bizkaia) i Summa Aldapeta (Gipuzkoa).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAGRODY ODRODZENIA

Korzyści jakie oferuje Szlak Kulturalny Románico XXI, Ekspedycje Edukacyjne APTCE
i Nagroda Odrodzenia:
.

 • Idea narodziła się w Kraju Basków i Małopolsce, jako punkt wyjścia, po to aby zinstytucjonalizować się z innymi obszarami europejskimi
 • Konfiguracja i reklama Szlaku Kulturalnego Románico XXI: wycieczki historyczno-kulturalne na różnych obszarach Europy, na wzór trasy turystyczno-edukacyjnej (wycieczki na zakończenie roku szkolnego)
 • Budowanie europejskości z zaangażowaniem młodzieży. Powiązania i wspólnicy powstały już w Polsce, Anglii, Walii, Portugalii, Włoszech, Norwegii i Rumunii
 • Stowarzyszenie symbolicznego obrazu między obszarami europejskimi i tworzenie wizji „Państwa” jako obszarów uczestniczących
 • Promowanie miejsc pochodzenia stowarzyszonych terytoriów europejskich. Tworzenie platformy zarządzania ekspedycjami edukacyjnymi, tworząc tym samym zatrudnienie lokalne

Celem jest też stworzenie sieci relacji i gospodarki (turystyka i zarządzanie). Każde „Ambasadorstwo” kierowane w ramach Edukacyjnej Nagrody Odrodzenia, których zadaniem jest symboliczne zbratanie się wielu różnych terenów europejskich poprzez uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego, otwarcie i sformalizowanie wycieczek turystyczno-edukacyjnych, w każdym z partnerskich Miejsc znajdujących się na Terenie Europy. Dzięki temu będą stanowić część oferowanych tras i punktów docelowych podróży edukacyjnych dla placówek oświatowych.

 • Platforma dla rozwijania relacji przedsiębiorczych między uczestniczącymi obszarami

Przyjęcie przez Wojewodę Małopolskiego Pierwsze spotkanie z młodzieżą z Santander mające na celu zawężenie więzów przyjaźni z Kantabrią.
Czerwiec 2017: Ekspedycja Tatry

INNE WYCIECZKI EDUKACYJNE

Stowarzyszenie APTCE oferuje swoje ekspedycje w ramach wycieczek kończących rok szkolny 100% pomysłowo i oryginalnie zaplanowanych w ramach Konkursowej Nagrody Odrodzenia!

Nagroda Odrodzenia każdego roku planuje i formalizuje nowe trasy turystyczno-edukacyjne, będące owocem przyjaźni zawartych z innymi obszarami na terenie Europy. Trasy te raz sformalizowane, są zarządzane przez stowarzyszenie APTCE przez Kulturalny Szlak Europejski Románico XXI jako opcja wycieczek szkolnych dla placówek oświatowych, odnawiając w ten sposób ich sens edukacyjny.

Nasze wycieczki kończące rok szkolny stają się prawdziwymi Ekspedycjami Przygód Edukacyjnych wpływając tym na życie uczestników.

Ekspedycje oferują zupełnie inne miejsca w Europie, od tych oferowanych przez turystykę na skalę przemysłową. Szlaki ekspedycji zostały szczegółowo opracowane w ramach Nagrody Odrodzenia przez ekipę uczestników ekspedycji, w każdej edycji, pod kontrolą i przy wsparciu ze strony osobistości kulturalnych, znanych i szanowanych instytucji publicznych i prywatnych, uniwersytetów, itd. (badania historyczne, badanie zasobów kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych, ekonomiczno-przedsiębiorczych, projektów szlaków, przewodników, programów instruktażowych, wydarzeń, itd.)

Te oryginalne trasy (Nagroda Odrodzenia) stanowią część Kulturalnego Szlaku Europejskiego Románico XXI, który oferuje wycieczki placówkom oświatowym, można je przyrównać do lekcji mobilnych, dzięki którym młodzież odkrywa to wszystko, czego nauczyła się podczas swojego życia na lekcjach w szkole.

Szlak narodził się z przyjaźni i zaufania, ma na celu ukazanie historii i wartości różnorodnej Europy, tworząc związki pomiędzy młodzieżą, społeczeństwem i Instytucjami europejskimi, budując tym samym Europę bliską, dostępną i praktyczną.


PODRÓŻ W 2018 ROKU

SZCZEGÓLNIE POLSKA

Co roku będzie prezentowana specjalna propozycja w formie wycieczek szkolnych do miejsc sformalizowanych wcześniej przez Nagrodę Odrodzenia.

Ekspedycja Gernika-Auschwitz sponsorowana przez stowarzyszenie APTCE w roku inauguracyjnym 2018. Oferuje cenę subwencjonowaną o wartości 670 € od osoby na 8 dni –cena obejmująca wszystko.

Wycieczki oferują Przygodę, Historię, Sztukę, Przyrodę i Rozrywkę w Polsce. Wartości i niezapomniane chwile, nie zabraknie też świetnej zabawy! Twoja Wycieczka Kończąca Rok Szkolny stanie się jednym z najlepszych wspomnień twojego życia! Nasze Ekspedycje w Polsce skupiają się na tematach II Wojny Światowej, Holokaustu i Sportów Terenowych. W czasie II Wojny Światowej Kraków został stolicą i siedzibą Rządu Generalnego Gubernatorstwa pod protektoratem Niemiec i był zarządzany przez Hansa Franka.

Ekspedycja Gernika-Auschwitz odbywa się na terenie dwóch „stolic”, w Krakowie, jako stolicy Małopolski i w Zakopanem, znanym jako zimowa stolica Polski, w której znajduje się Tatrzański Park Narodowy, góry należące do łańcucha górskiego Karpat, będącego w czasie II Wojny Światowej Szlakiem dla Kurierów Tatrzańskich. W czasie podróży zwiedzamy też Średniowieczne Miasto Wrocław, siedzibę twierdzy logistycznej Nazistowskich Niemiec w latach 1939-1945.

Trasa historyczna przeplata się z uprawianiem sportów i gier terenowych, a także ze spotkaniami kulturalnymi, kolacjami i imprezami przy uczestnictwie uczniów i nauczycieli liceów lokalnych. Tematyka historyczna zawiera się wokół II Wojny Światowej, Nazizmu, Holokaustu w Auschwitz, zdrady jałtańskiej, Komunizmu Stalina, Komunizmu w Polsce i okresu przejścia do demokracji, na czele której stała Solidarność. Konferencje historyczne, relacje zdawane przez żyjących, autentycznych świadków II Wojny Światowej (Kombatanci II Wojny Światowej, Członkowie Poskiego Ruchu Oporu, Świadkowie przebywający wcześniej w więzieniach nazistowkich i komunistycznych, Fundacja Auschwitz-Birkenau, itd.)

TATRY

Przepływ Informacji i Kurierzy Tatrzańscy AK w czasie II Wojny Światowej

Cel edukacyjny wycieczek szkolnych do Polski:

Poza tym, że chcemy ukazać wszystko to, co piękne, zabawne i atrakcyjne w wycieczkach kończących rok szkolny i Ekspedycjach, które oferujemy w różnych miejscach Europy, pragniemy, aby przeżyte doświadczenia jak i świadectwo, obrazy i wstrząsająca rzeczywistość były odkrywane w trakcie pobytu i rozwijane pobudzając chęć do krytyki i refleksji na temat wartości aktualnie istotnych dla życia, rodziny, środowiska i świata, w którym żyjemy.

Jeśli ostatecznie zdecydujesz się uczestniczyć w jednej z naszych Ekspedycji Edukacyjnych twoja podróż nie tylko będzie zabawna, edukacyjna, kulturalna, pełna emocji, itd. Ale też zapamiętasz ją do końca życia, jako doświadczenie bardzo pozytywne i pouczające.

Poprzez nasze ekspedycje i Podróże kończące rok szkolny, chcemy z jednej strony pobudzić zainteresowanie młodzieży jak i w aktywny sposób wzniecić szacunek dla historii i kultury.

Umieszczamy uczestników w realnych sceneriach, gdzie oprócz tego, że są bezpośrednimi obserwatorami historii opowiadanej przez świadków**, to też uczestniczą osobiście w tych doświadczeniach poprzez realizowanie aktywności fizycznej, społecznej i kulturalnej, które odbywają się w terenie, dzięki temu mogą odkryć własną potrzebę kontaktu ze światem przyrody. Ponadto upragnionym celem Ekspedycji jest, aby te nabyte doświadczenia, świadectwa i aktywności sprowokowały uczestników do odczuwania, refleksji i badań.

**(konferencje historyczne i konferencje powiązane z historią w sposób uprzywilejowany, obecność świadków, kombatanci, potomkowie postaci historycznych, eksperci i specjaliści tematów historycznych, itd.).

Galeria fotografii

Nagroda Odrodzenia

Zbiór zdjęć z Ekspedycji Edukacyjnych i Nagrody Odrodzenia 2017.

Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Można się z nami skontaktować w razie wszelkich wątpliwości.

Castillo Lara Villamor, 09559 Valdenoceda (Burgos)

info@aptce.eu

+34 603 557 589

Poniedziałek-piątek: od 10:00 do 14:00
Sobota-Niedziela: nieczynne

© 2017. «Nagroda Odrodzenia». Wszelkie prawa zastrzeżone.
Storna internetowa założona przez Gloobal8 | SEO por Gloobalmor